PENSIONISTFORENING
FOR TIDLIGERE OG NUVÆRENDE
MEDARBEJDERE I FØDEVAREMINISTERIET
line decor
    
line decor

 
 Sommerarrangement i Dyrehaven
søndag, den 15. juni 2008


 


 Den røde port til Jægersborg Dyrehave

I Jægersborg Dyrehave

Bellevue Strand

Pjerrot

Petr Lieps hus


 

 

Bestyrelsen indbyder til næste uformelle møde i Peter Lieps hus i Dyrehaven.

 Vi mødes ved den røde port til Dyrehaven
ved Klampenborg station
søndag, den 15. juni kl. 11.00.

Efter en kort tur (ca. 2½ km.) gennem skoven forbi Dousbads vildthus og Ulvedalene samles vi hos Peter Liep.

Medlemmer, der ikke ønsker at deltage i spadsereturen kan gå direkte til Peter Liep (500 m) eller tage en kapervogn (kr. 80.00 for en vogn til 5 personer).

Ægtefæller, børn, børnebørn og hunde er velkomne på denne tur.

I tilfælde af dårligt vejr kan vi blive nødt til at aflyse eller udsætte mødet. Meddelelse herom vil kunne høres på telefon 3526 2301 i tidsrummet kl. 8.00 – 10.00.

 

Turen kan eventuelt kombineres med en tur på Bakken eller en badetur på Bellevue Strand

Peter Lieps Hus har navn efter en tidligere skytte i Dyrehaven, Peter Liep (1837-96), der drev det som traktørsted fra 1888 til sin død. Indtil da havde det været bolig for en skovløber, og det kaldtes "Kildehuset" efter Kirsten Piils Kilde i nærheden. Men selv om Peter Liep kun havde stedet i 8 år, nåede han at sætte så meget præg på det, at det siden har været kendt som netop hans hus. På Peter Lieps tid så huset anderledes ud. Det bestod som i dag af et hovedhus langs vejen mod Klampenborg og en sidelænge langs vejen mod nord; men hovedhuset var et lille bindingsværkshus med to etager i den vestlige ende. Denne ejendommelige udformning adskilte huset fra alle andre små, skæve bindingsværkshuse, og det vakte almindelig sorg blandt skovgæsteme, da huset nedbrændte den 24. september 1915. Året efter blev det nuværende Peter Lieps Hus opført efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Johannes Magdahl Nielsen, og i 1917 blev det taget i brug.

     

Turen i Dyrehaven

Nogle nyttige link:

Vejrudsigten

Hent og udskriv Skov- & Naturstyelsens pjece "Jægersborg Dyrehave"

Peter Lieps hus

Dyrehavsbakken

Bellevue Strand

Kort over mødestedet og parkeringsmuligheder

Køreplaner S-tog linie B til Klampenborg station

Køreplaner for kystbanen til Klampenborg Station

Køreplan for bus linie 14 til Klampenborg Station

Køreplan for bus linie 388 til Klampenborg Station