PENSIONISTFORENING
FOR TIDLIGERE OG NUVÆRENDE MEDARBEJDERE I
Miljø- FØDEVAREMINISTERIET
  
line decor
 

 

 
 
  Klub 60+  
 

Pensionistforening for tidligere medar-bejdere i Fødevareministeriet (nu Miljø- og Fødevareministeriet) og for nuværende 60+ medarbejdere.

Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende medarbejdere i Fødevareministeriet (nu Miljø- og Fødevareministeriet), tidligere Mini- steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugs- ministeriet og Landbrugs- og Fiskeri- ministeriet, og institutioner, der henhører eller har henhørt herunder, fra det kalenderår, hvori de fylder 60 år. Pensionerede medarbejdere kan dog optages uanset alder.

 
 
 Sidst opdateret den 23. november 2017,

 

Kommende arrangementer:
Se Aktivitetskalenderen.

Du kan læse mere om de afholdte og kommende arrangementer under Aktivitetskalender, hvor du også kan tilmelde dig.

Sidste arrangement var:
Årsfrokosten den 23. november 2017.

Nye medlemmer
Gå ind på medlemssiden, hvis du ønsker optagelse i foreningen.

 
      Ved fejl kontakt webmaster: webmaster@Klub60Plus.dk