PENSIONISTFORENING
FOR TIDLIGERE OG NUVÆRENDE MEDARBEJDERE I
Miljø- FØDEVAREMINISTERIET
  
line decor
 

 

 
 
  Klub 60+  
 

Pensionistforening for tidligere medar-bejdere i Fødevareministeriet (nu Miljø- og Fødevareministeriet) og for nuværende 60+ medarbejdere.

Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende medarbejdere i Fødevareministeriet (nu Miljø- og Fødevareministeriet), tidligere Mini- steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugs- ministeriet og Landbrugs- og Fiskeri- ministeriet, og institutioner, der henhører eller har henhørt herunder, fra det kalenderår, hvori de fylder 60 år. Pensionerede medarbejdere kan dog optages uanset alder.

 
 
 Sidst opdateret den 29. november 2019..

 

Du kan læse mere om de afholdte og kommende arrangementer under Aktivitetskalender, hvor du også kan tilmelde dig.

Seneste arrangement var årsfrokosten.

Næste arrangement er den ordinære generalforsamling onsdag den 4. marts 2020.

Nye medlemmer
Gå ind på medlemssiden, hvis du ønsker optagelse i foreningen.

 
      Ved fejl kontakt webmaster: webmaster@Klub60Plus.dk    

Beretninger m.v ligger som udskriftsvenlige pdf-filer, der kan læses af programmet Adobe Reader.
Programmet kan hentes gratis ved at klikke på dette ikon:
Adobe reader