PENSIONISTFORENING
FOR TIDLIGERE OG NUVÆRENDE MEDARBEJDERE I
Miljø- FØDEVAREMINISTERIET
  
line decor
 

 

 
 
  Klub 60+  
 

På grund af coronasituationen har Bestyrelsen i Klub 60+  indstillet al mødeaktivitet indtil videre. Det betyder, at det tidligere omtalte besøg på Amager Ressourcecenter den 29. april er aflyst.

Vi vender tilbage, når det er muligt, og håber, at I alle har det godt, og kommer godt igennem den vanskelige tid.

 

Pensionistforening for tidligere medar-bejdere i Fødevareministeriet (nu Miljø- og Fødevareministeriet) og for nuværende 60+ medarbejdere.

Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende medarbejdere i Fødevareministeriet (nu Miljø- og Fødevareministeriet), tidligere Mini- steriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugs- ministeriet og Landbrugs- og Fiskeri- ministeriet, og institutioner, der henhører eller har henhørt herunder, fra det kalenderår, hvori de fylder 60 år. Pensionerede medarbejdere kan dog optages uanset alder.

 
 
 Sidst opdateret den 27. marts 2020

 

Du kan læse mere om de afholdte og kommende arrangementer under Aktivitetskalender, hvor du også kan tilmelde dig.

Seneste arrangement var generalforsamlingen onsdag den 4. marts 2020.

Nye medlemmer
Gå ind på medlemssiden, hvis du ønsker optagelse i foreningen.

 
      Ved fejl kontakt webmaster: webmaster@Klub60Plus.dk    

Beretninger m.v ligger som udskriftsvenlige pdf-filer, der kan læses af programmet Adobe Reader.
Programmet kan hentes gratis ved at klikke på dette ikon:
Adobe reader